SPŁYW KAJAKOWY W KRAJEŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM 

SPŁYW KAJAKOWY W KRAJEŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM 

SPŁYW KAJAKOWY W KRAJEŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie zorganizowało w dniach 15-16 czerwca 2023 r. dwudniowy spływ kajakowy w Krajeńskim Parku Krajobrazowym. Organizacja spływu miała na celu popularyzację dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego, a także kulturowego Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego z myślą o ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń, a także uczczenie Roku Mikołaja Kopernika obchodzonego w województwie kujawsko-pomorskim. 

Pierwszego dnia odbył się spływ kajakowy rzeką Orlą – jedną z jedenastu rzek Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Kajaki spłynęły malowniczym odcinkiem rzeki na trasie Runowo Kolonia – Rościmin. Po dopłynięciu na miejsce mety odbył się poczęstunek dla uczestników spływu w Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie. Kolejnym punktem programu był konkurs o walorach przyrodniczo-kulturowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz konkursy przyrodnicze dla dzieci. 

Z uwagi na przypadającą 19 lutego 2023 roku 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, 480 rocznicę jego śmierci oraz 480 rocznicę wydania jego dzieła „De revolutionibus orbium coelestium”, bieżący rok ogłoszony został w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Mikołaja Kopernika. Znaczna część pracy tego wybitnego astronoma opierała się na obserwacji nieba. W związku z tym w celu uczczenia postaci tego wybitnego astronoma i jego dorobku, w programie wydarzenia znalazł się quiz o Mikołaju Koperniku oraz obserwacja nocnego nieba. Uczestnikom konkursów wręczono nagrody. Zwieńczeniem dnia było ognisko oraz nocleg na polu namiotowym.

Krajeński Park Krajobrazowy szerzy edukację w zakresie bezpieczeństwa na wodach. Spływ kajakowy był ku temu właściwą okazją, dlatego też następnego dnia wydarzenia odbyło się szkolenie o bezpieczeństwie na wodach przeprowadzone przez wykwalifikowanego ratownika wodnego. 

Organizacja spływu kajakowego została dofinansowana z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerem honorowym wydarzenia był Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Tekst: KPK