Dla członków

 

22 marca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali obsługi konsumenta (internat ZSCKR w SYpniewie) odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze.

Członków oraz gości serdecznie zapraszamy!

 
Prezes SIL

Krzysztof Dropinski