Komisja rewizyjna

logo

Andrzej Oczkowski – przewodniczący

Henryk Pawlina – wiceprzewodniczący

Barbara Lemańczyk-Reksa – członek