Informacje dla członków

 
W dniu 7 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego stowarzyszenia.
W zebraniu udział wzięło 10 osób (quorum), które udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Jednoczenie odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia.
W skład Zarządu weszli:
  1. Marta Kumm
  2. Lucyna Małek
  3. Irena Tatarewicz
  4. Tomasz Fifielski
  5. Krzysztof Dropinski

 

Nowy Zarządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy!