Zarząd

logo

Krzysztof Dropinski – prezes

Marta Kumm – wiceprezes

Magdalena Owczarska – skarbnik

Barbara Lemańczyk-Reksa – członek

Henryk Pawlina – członek