Zarząd

logo

Krzysztof Dropinski – prezes

Marta Kumm – wiceprezes

Lucyna Małek – sekretarz

Irena Tatarewicz – skarbnik

Tomasz Fifielski- członek